Honda V65 Sabre / VF1100S 1985 Special
Såld till en nära vän
(sidan ligger kvar som minne från en svunnen tid)

Mycket exklusiv 80-tals klassisk muskelsporthoj. Blivande samlarobjekt. Kardandrift. Uttagen 1987. Endast 1 ägare sedan fabriksny! Enormt påkostad! Ca. 150 hk. Servicebok med full dokumentation och historik. USA-importerad, finns endast ett fåtal exemplar i Europa och ännu färre i Sverige. I detta utförande är den världsunik och har fått mycket internationellt erkännande. Servicedelar är samma som till VF1000F/R och VF1100C.
Veteranklassad 600 kr/år helförsäkring. Låg bensinförbrukning, 0,6 l/mil vid all typ av körning.

Säljes med stor sorg eftersom jag inte längre kan köra den p.g.a. sjukdom. Pedantskött och i perfekt skick. Bra batteri och däck. Går mycket bra, fyll bara upp förgasarna och den startar direkt. Nästa besiktning 2022-05.

Priset kan vara förhandlingsbart, lägg ett bud. Det viktigaste är att det blir en seriös spekulant som köper den som förstår dess värde och kommer vårda den minst lika bra som jag har gjort.
Moderna motsvarigheter är Honda VFR1200F och BMW K1300S.

Detaljer:

 • Specialbyggd helkåpa med dubbellysen, modifierad kopia av Honda CB1100R -82-83.
 • Specialtillverkat rostfritt URM 4-2-1 avgassystem med egentillverkad aluminium ljuddämpare (även de bakre primärrören är bytta).
 • Specialtillverkad Öhlins stötdämpare.
 • Progressive Suspension gaffelfjädrar.
 • Specialtillverkad fräst smidd aluminium gaffelbrygga, exakt kopia av original.
 • Stålomspunna broms- och kopplingsslangar.
 • Justerbart Laverda original styre.
 • Tarozzi fotpinnar special.
 • GSM Sport Rack.
 • Packväskor utan fula fästen.
 • Auto Page radiolarm med personsökare.
 • Extra klarlack (ca. 10 lager) på alla lackade ytor, utom framskärmen som byttes för några år sen p.g.a. sprickor.
 • mm.
 • Samtliga originaldelar finns och medföljer, varenda skruv samt även några nya extra reservdelar (se listor nedan).

DRP Stage II trimmade, portade och planade toppar för några år sen med competition ventiljobb, nya styrningar, nya Megacycle Street #151-00 kammar och vippor och DRP Oil Mod.
Förgasarna är Dynojet bestyckade och nyligen rengjorda och fixade med nya original lågfartsmunstycken, flotörnålar och luftskruvar.

Bänkad till 110 bhp, därefter justerad luftburk och ombestyckad vilket sänkte toppeffekten till 105 bhp (motsvarar ca. 150 hk i motorn) men gav kraftigt ökat mellanregister.
Bänkningen gjordes med en äldre ineffektiv ljuddämpare så den går något fett och skulle därför kunna behöva lite finjustering för att komma helt till sin rätt. Uppskattningsvis finns det ca. 5-15 bhp till att hämta.

 • Robert
 • Tel. 070-728 36 87
 • Skicka e-mail

 

----

 

Honda V65 Sabre / VF1100S 1985 Special
Sold to a close friend
(the site remains as a reminder of a time past)

Very exclusive '80's muscle sports bike. Becoming a collector's item. Shaft drive. First registered 1987. Only 1 owner since brand new! No expenses spared. About 150 hp. Service book with full documentation and history. US-imported, there are only a few units in Europe, in this setup is it unique worldwide and has received lots of international recognition. Service parts are the same as for VF1000F/R and VF1100C.
Low fuel consumption, about 6 l/100 km at all kinds of riding.

Selling with great sadness since I can’t ride it anymore due to disease. Pedantic attended and in perfect condition. Good battery and tires. Runs very strong, just fill up the carbs and it starts directly.

Price may be negotiable, place a bid. Most important is that a serious enthusiast buys it who understand its value and will attend it as least as well as I have done.
Modern equivalents are Honda VFR1200F and BMW K1300S.

Details:

 • Special made faring with dual headlights, modified copy of Honda CB1100R '82-'83.
 • Special built stainless steel URM 4 into 2 into 1 exhaust system with home built aluminum canister muffler (rear downpipes are also replaced).
 • Special manufactured Ohlins shock absorber.
 • Progressive Suspension fork springs.
 • Special made milled billet aluminum forkbrace, exact copy of OEM.
 • Branded steel brake- and clutch lines.
 • Adjustable Laverda OEM bar.
 • Tarozzi rearkit special.
 • GSM Sport Rack.
 • Hard saddle bags without ugly fittings.
 • Auto Page radio alarm with pocket pager.
 • Extra clear cote (about 10 layers) on all painted surfaces, except the front fender that was replaced some years ago due to cracks.
 • And more.
 • All OEM parts are included to the last bolt as well as some new extra spare parts (see lists below).

DRP Stage II high performance, ported and milled cylinder heads some years ago with competition valvejob, new guides, new Megacycle Street #151-00 cams and rockers and DRP Oil Mod.
Carbs are Dynojetted and recently cleaned and rebuilt with new OEM pilot jets, float needles and pilot screws.

Dynod to 110 bhp, then adjusted airbox and rejetted which lowered the peak power to 105 bhp (corresponds to approx 150 hp in the motor) but gave a strong increased midrange.
The dyno was done with an older inefficient muffler so it runs a little rich and could need some fine tuning to get its full potential. It's estimated that there is approximately 5-15 bhp more to get.

 • Robert
 • Phone. +46-70 728 36 87
 • Skicka e-mail

20 bilder + 1 video / 20 pictures + 1 video


Relay controlled dual headlights 55/100W + 90/100W. Lights up very good.


Inside the faring left side: Small switch = Position light (as stock).
Large switch = Daytime running light, switches on the left headlight, nothing else.


Inside the faring right side: 12V mini socket, always powered. Comes with an adapter for cigg lighter plugs.


Manual fan switch.


Preload adjuster for the rear Ohlin shock.


Saddlebag holder.


Stainless steel rear downpipes, spring fitted.


db-killer. The sound without it is not disturbing loud, just nice and beautiful :-)


Stock layout of the bike. All parts are included, see list below.

 

 • Video (mov)
  The video is recorded a few years ago with an older muffler. The new canister muffler has a deeper and nicer sound.
  Note, it’s the same bike, but the faring is off after winter maintenance.

Listor & dokumentation / Lists & documentations

 

Till föregående sida